Despre Liceul Tehnologic de Servicii BistrițaExperiență şi profesionalism

Școala noastră oferă servicii de educație și formare profesională pentru dobândirea unor cunoștințe de specialitate, formarea de abilități și deprinderi în domeniul serviciilor, utilizarea calculatorului, consolidarea cunoștințelor în cel puțin o limbă modernă de circulație internațională.
Viziunea școlii noastre este să oferim elevilor Liceului Tehnologic de Servicii oportunități de educație și instruire de înaltă calitate, în deplină concordanță cu cererea de pe piața forței de muncă și cu tendințele de dezvoltare ale agenților economici, contribuind în acest fel la creșterea calității vieții și a prosperității economice.

Întrebări și Răspunsuri

Întreabă-ne

LTSBN

Află mai multe despre noi

galerie foto

Istoric

Liceul Tehnologic de Servicii Bistriţa este continuatorul unei şcoli cu mari tradiţii în pregătirea profesională pe domeniul servicii şi anume GRUPUL ŞCOLAR DE COOPERAŢIE BISTRIŢA, înfiinţat în 1956. Pe parcursul anilor şcoala şi-a păstrat domeniul de pregătire, dar a cunoscut diverse modificări de titulatură cauzate de reformarea învăţământului.
Până în anul 1990 şcoala a funcţionat cu clase de ucenici, învăţământ profesional şi clase de liceu. Începând cu anul 1990 pe lângă aceste clase s-au format şi clase de învăţământ postliceal cu pregătire în marketing şi finanţe-contabilitate. Aceste clase au funcţionat până în anul 2005, după care s-a renunţat la ele datorită trecerii învăţământului superior la durata de 3 ani şi facilităţilor care s-au creat în admiterea în învăţământul superior.
În prezent unitatea noastră de învăţământ este un liceu tehnologic, profil servicii cu domeniile pregătirii de bază: Turism şi alimentaţie, Estetica şi igiena corpului omenesc. Din anul şcolar 2013-2014 a fost autorizată provizoriu pentru domeniul Turism şi alimentaţie– calificarea Organizator banqueting şi calificarea de nivel 3 avansat Asistent de gestiune în unităţile de alimentaţie.
Şcoala oferă servicii de formare profesională de nivel 3 prin învăţământul profesional, de nivel 4, prin liceu tehnologic, învăţământ de zi și de nivel 5 prin învățământ postliceal.
În anul şcolar 2012-2013 este reînfiinţat învăţământului profesional pentru două domenii – Turism şi alimentaţie, Estetica şi igiena corpului omenesc. Elevii parcurg un program de formare de doi ani, planurile cadru conţinând un număr mai mare de ore pentru cultura de specialitate şi instruire practică comasată.
Din anul scolar 2014-2015 în școala noastră funcționează învățământul profesional de 3 ani, clasa a IX-a la domeniile Turism și alimentație și Estetica și igiena corpului omenesc.

Misiune

Şcoala noastră oferă servicii de educaţie şi formare profesională pentru dobândirea unor cunoştinte de specialitate şi legislaţie economică, formarea de abilităţi şi deprinderi în domeniul serviciilor, formarea competenţelor pentru secolul XXI, utilizarea calculatorului, consolidarea cunoştințelor în cel puţin o limbă modernă de circulaţie internaţională, astfel încât absolvenţii acestei unităţi şcolare să poată opera responsabil cu legile economiei de piaţă.
Scopul: promovarea unui învăţământ modern centrat pe elevi având la bază calitatea, performanţa, egalitatea şanselor şi deschidere spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Cel mai important lucru este să nu te opreşti din mers. Nu contează că te deplasezi încet, important este că înaintezi!

ALEXANDRA HAIDUC
Elevă