Liceul Tehnologic de Servicii Bistriţa este continuatorul unei școli cu mari tradiții în pregătirea profesională pe domeniul servicii și anume GRUPUL ŞCOLAR DE COOPERAŢIE BISTRIŢA, înființat în 1956. Pe parcursul anilor școala și-a păstrat domeniul de pregătire, dar a cunoscut diverse modificări de titulatură cauzate de reformarea învățământului.

Până în anul 1990 școala a funcționat cu clase de ucenici, învățământ profesional și clase de liceu. Începând cu anul 1990 pe lângă aceste clase s-au format și clase de învățământ postliceal cu pregătire în marketing și finanțe-contabilitate. Aceste clase au funcționat până în anul 2005, după care s-a renunțat la ele datorită trecerii învățământului superior la durata de 3 ani și facilităților care s-au creat în admiterea în învățământul superior

Din anul școlar 2013-2014 școala a fost autorizată provizoriu pentru domeniul Turism și alimentație – calificarea Organizator Banqueting și calificarea de nivel 5 Asistent de gestiune în unitățile de alimentație.

Din anul școlar 2014-2015 școala este acreditată prin OMEN 3985/2014 cu nivel de calificare 3, învățământ liceal, profil servicii, domeniul pregătirii de bază: Turism și Alimentație, Estetică și igiena corpului uman şi cu calificările: tehnician în gastronomie, tehnician în activități de comerț și coafor-stilist şi cu nivel de calificare 2 prin învățământ profesional profil servicii. domeniul pregătirii de bază: Turism și Alimentație calificări: bucătar, ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație publică, cofetar-patisier, domeniul pregătirii de bază: Estetica şi igiena corpului omenesc, calificare: frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist. Din anul şcolar 2018-2019 şcoala este acreditată şi prin OMEN 4945/2018 cu nivel de calificare 4, învățământ liceal, profil servicii, domeniul pregătirii de bază: Turism și Alimentație cu calificarea: organizator banqueting.

Actualmente școala oferă servicii de formare profesională de nivel 3 prin învățământul profesional, de nivel 4 prin liceu tehnologic, învățământ de zi și de nivel 5 prin învățământ postliceal.

Viziunea școlii noastre este să oferim elevilor Liceului Tehnologic de Servicii oportunități de educație și instruire de înaltă calitate, în deplină concordanță cu cererea de pe piața forței de muncă și cu tendințele de dezvoltare ale agenților economici, contribuind în acest fel la creșterea calității vieții și a prosperității economice.

Școala oferă servicii de educație și formare profesională pentru dobândirea unor cunoștințe de specialitate și legislație economică, formarea de abilități și deprinderi în domeniul serviciilor, formarea competențelor pentru secolul XXI, utilizarea calculatorului, consolidarea cunoștințelor în cel puțin o limbă modernă de circulație internațională, astfel încât absolvenții acestei unități școlare să poată opera responsabil cu legile economiei de piață.

Scopul: promovarea unui învățământ modern centrat pe elevi având la bază calitatea, performanta, egalitatea șanselor și deschidere spre învățarea pe tot parcursul vieții.