Educaţia este calea

  spre un viitor mai bun 


Potrivit datelor centralizate la nivelul institutiei, rata generala de vaccinare a angajatilor din Liceul Tehnologic de Servicii Bistrita este de 81,82% din totalul celor 33 de angajati.

--  Scoala va incepe cursurile in format fizic  Luni 8 noiembrie 2021  --

Anunt Achizitie

Istoric

Liceul Tehnologic de Servicii Bistriţa este continuatorul unei şcoli cu mari tradiţii în pregătirea profesională pe domeniul servicii şi anume GRUPUL ŞCOLAR DE COOPERAŢIE BISTRIŢA, înfiinţat în 1956. Pe parcursul anilor şcoala şi-a păstrat domeniul de pregătire, dar a cunoscut diverse modificări de titulatură cauzate de reformarea învăţământului.
Până în anul 1990 şcoala a funcţionat cu clase de ucenici, învăţământ profesional şi clase de liceu. Începând cu anul 1990 pe lângă aceste clase s-au format şi clase de învăţământ postliceal cu pregătire în marketing şi finanţe-contabilitate. Aceste clase au funcţionat până în anul 2005, după care s-a renunţat la ele datorită trecerii învăţământului superior la durata de 3 ani şi facilităţilor care s-au creat în admiterea în învăţământul superior.
În prezent unitatea noastră de învăţământ este un liceu tehnologic, profil servicii cu domeniile pregătirii de bază: Turism şi alimentaţie, Estetica şi igiena corpului omenesc. Din anul şcolar 2013-2014 a fost autorizată provizoriu pentru domeniul Turism şi alimentaţie– calificarea Organizator banqueting şi calificarea de nivel 3 avansat Asistent de gestiune în unităţile de alimentaţie.
Şcoala oferă servicii de formare profesională de nivel 3 prin învăţământul profesional, de nivel 4, prin liceu tehnologic, învăţământ de zi și de nivel 5 prin învățământ postliceal.
În anul şcolar 2012-2013 este reînfiinţat învăţământului profesional pentru două domenii – Turism şi alimentaţie, Estetica şi igiena corpului omenesc. Elevii parcurg un program de formare de doi ani, planurile cadru conţinând un număr mai mare de ore pentru cultura de specialitate şi instruire practică comasată.
Din anul scolar 2014-2015 în școala noastră funcționează învățământul profesional de 3 ani, clasa a IX-a la domeniile Turism și alimentație și Estetica și igiena corpului omenesc.

Școala noastră oferă servicii de educație și formare profesională pentru dobândirea unor cunoștințe de specialitate, formarea de abilități și deprinderi în domeniul serviciilor, utilizarea calculatorului, consolidarea cunoștințelor în cel puțin o limbă modernă de circulație internațională.
Viziunea școlii noastre este să oferim elevilor Liceului Tehnologic de Servicii oportunități de educație și instruire de înaltă calitate, în deplină concordanță cu cererea de pe piața forței de muncă și cu tendințele de dezvoltare ale agenților economici, contribuind în acest fel la creșterea calității vieții și a prosperității economice.

Şcoala noastră oferă servicii de educaţie şi formare profesională pentru dobândirea unor cunoştinte de specialitate şi legislaţie economică, formarea de abilităţi şi deprinderi în domeniul serviciilor, formarea competenţelor pentru secolul XXI, utilizarea calculatorului, consolidarea cunoştințelor în cel puţin o limbă modernă de circulaţie internaţională, astfel încât absolvenţii acestei unităţi şcolare să poată opera responsabil cu legile economiei de piaţă.
Scopul: promovarea unui învăţământ modern centrat pe elevi având la bază calitatea, performanţa, egalitatea şanselor şi deschidere spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII 

Obiectiv

succes profesional

Locație ideală

în centrul oraşului Bistrița

Premiu

Masterchef pentru Clientul European

BACALAUREAT  2020

01

 

Rezultate

 

Link indisponibil

03

 

Rezultate contestatii

 

Link indisponibil

ERASMUS +

Descrierea proiectului:

Unitatea de învățământ LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRIȚA începe implementarea proiectului cu titlul Stil și estetică în servicii europene. Acesta este un proiect de tipul  Mobilități formare profesională (VET) şi a fost scris pentru a fructifica oportunităţile oferite de Erasmus+ de a creşte calitatea formării profesionale a elevilor din învățământ profesional prin desfășurarea unei perioade prevăzute pentru stagiile de practică la operatori economici din alte țări europene.


Planul de dezvoltare europeana a scolii prevede o mai mare deschidere spre un învățământ european, modern, centrat pe elev, masuri eficace pentru promovarea egalității șanselor, pentru eliminarea discriminării de orice forma, sprijinirea elevilor în dezvoltarea profesionala și personala, susținerea lor în învățarea pe tot parcursul vieții.


Grupul tintă al proiectului îl constituie elevii clasei a X-a învățământ profesional. La proiect vor participa 36 de elevi de la domeniul Turism și alimentație, calificările Bucătar, cofetar-patiser, Ospătar și 12 elevi de la domeniul Estetica și igiena corpului omnesc, calificarea Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist. 


Prin stagii de practica desfășurate în companiile unei tari europene elevii au oportunitatea de să-și dezvolta abilitați practice în condiții reale de munca, să-și asume responsabilități în cadrul echipei, să comunice eficient pentru a realiza produse și servicii de calitate.

Activitatea principala a proiectului este desfășurarea a 15 zile stagii de practica în 3 fluxuri cu cate 16 elevi și 2 profesori însoțitori fiecare.


Elevii vor fi împărțiți astfel:

  • -   Turism și alimentație 12 elevi: 5 la Batikano’s, 2 la Novo10, 3 la O Quintal, 2 la Capitao Cook;
  • -  Estetica 4 elevi: 2 la Sandra Margarida și 2 la Claudine Masson.

Este vizat modulul CDL, stagii de practica, elaborat de Comisia Tehnologii. Pentru domeniul Turism și alimentație modulul este Calitatea produselor și serviciilor în alimentația publica și pentru Estetica, Estetica parului.

Unitățile de rezultate ale învățării urmărite a fi dezvoltate prin parcurgerea temelor în stagiul de practica sunt:

  • -  TA: URI 7-Pregătirea sortimentului de preparate și băuturi și URI 8 Utilizarea sistemelor de servire în restaurație;
  • -  E: URI 8 Coafuri simple și URI 9 Pigmentarea și depigmentarea parului din SPP în vigoare.

Perioadele și duratele mobilităților sunt:

Ø  flux 1 în perioada 12.04. – 30.04.2021

Ø  flux 2 în perioada 14.06. -  02.07.2021

Ø  flux 3 în perioada 05.07. – 23.07.2021.


Rezultatele elevilor sunt măsurate prin evaluări intermediare și finala. Rezultatele învățării se certifica prin Europass Mobility emis de instituția de trimitere, semnat și stampilat de reprezentantul legal/tutorele instituției de primire în ultima zi de stagiu. Validarea rezultatelor se face în prima săptămână după întoarcerea din mobilități prin hotărâre a Consiliului de administrație al scolii. Profesorul de practica convertește rezultatele evaluărilor intermediare și finale în note și le trece în catalog la modulul CDL.


Prin derularea proiectului se așteaptă creșterea interesului pentru formarea profesionala, o mai buna inserție pe piață muncii a absolvenților.

Obiectivele proiectului:

1. dezvoltarea competentelor/rezultatelor învățării tehnice generale: etică si comunicare profesională; asigurarea calității în turism și alimentație; organizarea activității în unități de primire turistică; realizarea proceselor de bază în alimentație pentru 36 elevi de la învățământ profesional domeniul Turism și alimentație, respectiv etică și comunicare profesională, organizarea locului de muncă; consilierea clientului pentru 12 elevi din învățământ profesional, domeniul Estetica și igiena corpului omenesc, prin realizarea temelor zilnice ale activității princilale, în perioada mobilităților;

2. dezvoltarea competențelor/rezultatelor învățării tehnice specializate: pregatirea sortimentelor de preparate și băuturi, utilizarea sistemelor de servire în restaurație pentru 36 elevi de la învățământ profesional domeniul Turism și alimentație, respectiv realizarea de coafuri simple; pigmentarea și depigmentarea părului pentru 12 elevi din învățământ profesional, domeniul 

3. dezvoltarea competențelor cheie: competențe de comunicare, competențe de comunicare în limba străină; competențe sociale și civice la cei 48 de elevi de la cele două domenii vizate, prin parcurgerea lecțiilor pe platforma OLS, cursuri de limba portugheză, vizitele culturale și activitățile zilnice pe perioada proiectului.

Echipa de proiect:

• Prof. Codruța Drăgan – reprezentant legal

• Prof. Dana Găurean – coordonator
• Prof. Roxana Magda – responsabil OLS
• Prof. Elisabeta Zoldhegyi -membru - responsabil vizualizare, monitorizare, diseminare
• Prof. Irina Hedeș – responsabil selecție, pregătire mobilități
• Ec. Corina Cosma – responsabil financiar

Partenerii proiectului:

• Consue Portugal – partener  intermediar
• Batikano’s – Industria Hoteleira, Lda (Restaurante Batikano’s) – partener  gazdă
• Nelson & Chão, Lda. (Restaurante O Quintal) - partener  gazdă
• Nelson Pais Pereira & Filhos, Lda. (Restaurante Novo 10) - partener  gazdă
• Restaurante Capitao Cook - partener  gazdă

• Sandra Margarida Alves Rodrigues Brunido – partener  gazdă

• Claudine Eliane Jeannine Guylène Masson - partener  gazdă

 

Diseminare și valorizare:

Pentru vizualizarea și diseminarea proiectului se realizează un plan de diseminare. Înainte de mobilități se propun activități pentru difuzarea informațiilor cu privire la proiectul “Stil și estetica în servicii europene”, în scoală și la nivelul comunității, în vederea conștientizării cu privire la oportunitățile oferite de programul Erasmus+, pentru dezvoltarea învățământului local.


Mijloace: prezentare ppt, interviu pentru presa locala online, site-ul scolii. Grup tintă: elevii și profesorii scolii, comunitatea locala.

Diseminarea proiectului se vă face începând cu prima luna după fluxul 1.


După fiecare flux se propune cel puțin o activitate de diseminare în scoală, presa locala, site-ul scolii dar și alte activități colaborate cu calendarul activităților ISJ-BN sau alte oportunități apărute.

Anunt lansare proiect

Descarca anunt lansare proiect

Prezentare Erasmus+ 

Descarca prezentare Erasmus+

Arhiva Erasmus+ 

Contact 

Adresa

Bulevardul Republicii nr. 41, Bistrița

Camp obligatoriu
Camp obligatoriu Adresa de email incorecta
Camp obligatoriu
Mesajul dumneavoastra a fost trimis cu succes
Imi pare rau, a intervenit o eroare. Te rugam sa ne contactezi telefonic

Liceul Tehnologic de Servicii - Bistriţa

Copyright © 2020. Liceul Tehnologic de Servicii Bistrita