Educaţia este calea

  spre un viitor mai bun 


Istoric

Liceul Tehnologic de Servicii Bistriţa este continuatorul unei şcoli cu mari tradiţii în pregătirea profesională pe domeniul servicii şi anume GRUPUL ŞCOLAR DE COOPERAŢIE BISTRIŢA, înfiinţat în 1956. Pe parcursul anilor şcoala şi-a păstrat domeniul de pregătire, dar a cunoscut diverse modificări de titulatură cauzate de reformarea învăţământului.
Până în anul 1990 şcoala a funcţionat cu clase de ucenici, învăţământ profesional şi clase de liceu. Începând cu anul 1990 pe lângă aceste clase s-au format şi clase de învăţământ postliceal cu pregătire în marketing şi finanţe-contabilitate. Aceste clase au funcţionat până în anul 2005, după care s-a renunţat la ele datorită trecerii învăţământului superior la durata de 3 ani şi facilităţilor care s-au creat în admiterea în învăţământul superior.
În prezent unitatea noastră de învăţământ este un liceu tehnologic, profil servicii cu domeniile pregătirii de bază: Turism şi alimentaţie, Estetica şi igiena corpului omenesc. Din anul şcolar 2013-2014 a fost autorizată provizoriu pentru domeniul Turism şi alimentaţie– calificarea Organizator banqueting şi calificarea de nivel 3 avansat Asistent de gestiune în unităţile de alimentaţie.
Şcoala oferă servicii de formare profesională de nivel 3 prin învăţământul profesional, de nivel 4, prin liceu tehnologic, învăţământ de zi și de nivel 5 prin învățământ postliceal.
În anul şcolar 2012-2013 este reînfiinţat învăţământului profesional pentru două domenii – Turism şi alimentaţie, Estetica şi igiena corpului omenesc. Elevii parcurg un program de formare de doi ani, planurile cadru conţinând un număr mai mare de ore pentru cultura de specialitate şi instruire practică comasată.
Din anul scolar 2014-2015 în școala noastră funcționează învățământul profesional de 3 ani, clasa a IX-a la domeniile Turism și alimentație și Estetica și igiena corpului omenesc.

Școala noastră oferă servicii de educație și formare profesională pentru dobândirea unor cunoștințe de specialitate, formarea de abilități și deprinderi în domeniul serviciilor, utilizarea calculatorului, consolidarea cunoștințelor în cel puțin o limbă modernă de circulație internațională.
Viziunea școlii noastre este să oferim elevilor Liceului Tehnologic de Servicii oportunități de educație și instruire de înaltă calitate, în deplină concordanță cu cererea de pe piața forței de muncă și cu tendințele de dezvoltare ale agenților economici, contribuind în acest fel la creșterea calității vieții și a prosperității economice.

Şcoala noastră oferă servicii de educaţie şi formare profesională pentru dobândirea unor cunoştinte de specialitate şi legislaţie economică, formarea de abilităţi şi deprinderi în domeniul serviciilor, formarea competenţelor pentru secolul XXI, utilizarea calculatorului, consolidarea cunoştințelor în cel puţin o limbă modernă de circulaţie internaţională, astfel încât absolvenţii acestei unităţi şcolare să poată opera responsabil cu legile economiei de piaţă.
Scopul: promovarea unui învăţământ modern centrat pe elevi având la bază calitatea, performanţa, egalitatea şanselor şi deschidere spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII 

Obiectiv

succes profesional

Locație ideală

în centrul oraşului Bistrița

Premiu

Masterchef pentru Clientul European

BACALAUREAT  2020

01

 

Rezultate

 

Link indisponibil

03

 

Rezultate contestatii

 

Link indisponibil

ERASMUS +

Descrierea proiectului:

Proiectul ”Master chef pentru clientul european” este un proiect de mobilitate pentru formare profesională din cadrul programului Erasmus+. Ideea proiectului s-a născut din nevoia școlii de a contribui la creșterea inserției pe piața muncii a absolvenților calificării Tehnician în gastronomie.
Prin stagii de practică desfășurate în restaurantele unei țări europene elevilor li se oferă oportunitatea de a-și utiliza și dezvolta abilitățile practice în condiții reale de muncă, de a învăța să lucreze în echipă, să își asume responsabilități, să comunice eficient pentru a obține produse și servicii de calitate în vederea facilitării angajării lor.
Grupul țintă îl constituie 32 de elevi de la calificarea Tehnician în gastronomie, clasa a XI-a . Majoritatea elevilor provin din mediul rural/defavorizat cu posibilități financiare precare. Unii dintre ei nu beneficiază nici de sprijin moral din partea familiei ceea ce se reflectă în modul de a comunica și relaționa. Prin participarea la acest proiect se așteaptă dezvoltarea încrederii și stimei de sine, creșterea capacității de relaționare.
Activitatea principală a proiectului va fi desfășurarea a 3 săptămâni de practică comasată, și vizează modulul V – Igiena, securitatea muncii și protecția mediului și modulul VI – Bucătăria națională și internațională.
Stagiile de practică vor fi organizate pe două fluxuri, în 4 restaurante din Portugalia: fluxul 1 în martie și fluxul 2 în iulie 2018, cu câte 2 însoțitori și 16 elevi / flux, distribuiți câte 4 în fiecare restaurant.
Activitatea principală a proiectului este Stagiul de pregătire practică în restaurante.
Activităţile se vor desfășura timp de 15 zile, câte 6 ore pe zi, de luni până vineri, și sunt distribuite pe zile după cum urmează:
Ziua 1: Prezentarea generală a locului de muncă, a restaurantului, reguli de igiena şi protecția muncii în activitatea de producție culinară;
Ziua 2. Identificarea utilajelor, echipamentelor, vaselor și ustensilelor de lucru și verificarea stării de igienă și funcționare;
Ziua 3. Identificarea materiilor prime și auxiliarea specifice bucătăriei portugheze și prelucrarea primară a acestora;
Ziua 4. Studierea rețetelor și tehnologiilor specifice bucătăriei portugheze, a obiceiurilor culinare din zonă;
Ziua 5. Aprovizionarea cu materii prime de la furnizori din zonă, depozitarea lor;
Ziua 6. Obținerea preparatelor din pește;
Ziua 7. Obținerea preparatelor din crustacee și moluște;
Ziua 8. Obținerea preparatelor cu specific portughez;
Ziua 9. Obținerea dulciurilor specifice bucătăriei portugheze;
Ziua 10. Alcătuirea unui meniu care include preparate din lista de meniu a restaurantului;
Ziua 11. Identificarea tehnicilor de montare și decorare a preparatelor;
Ziua 12. Verificarea organoleptică a preparatelor pentru desfacerea unor produse certificate calitativ;
Ziua 13. Realizarea unui meniu cu preparate tradiționale românești;
Ziua 14. Identificarea surselor de poluare din unitate și vecinătatea acesteia: deșeuri poluante, ambalaje, zgomot, noxe, substanțe chimice; identificarea metodelor de îndepărtare/diminuare a surselor poluante și aplicarea lor;
Ziua 15. Evaluare finală Prezentarea portofoliului personal.
Alte activități – activități culturale.
Prin derularea proiectului se așteaptă creșterea interesul pentru formarea profesională, creșterea inserției pe piața muncii a absolvenților și calitatea serviciilor prestate de aceștia.
Acest proiect va fi un câștig pentru: elevii care vor deveni buni profesioniști, mai încrezători în propriile puteri, cu noi experiențe pentru angajare; pentru profesori prin asimilarea exemplelor de bune practici; pentru școală care va căpăta valențe noi, europene.

 

 

Obiectivele proiectului:

1. dezvoltarea competențelor tehnice generale: lucru în echipă, igienizarea spațiilor de lucru, respectarea normelor de protecția muncii și protecția mediului;
2. dezvoltarea competențelor tehnice specifice: organizarea producției culinare și de patiserie cofetărie, bucătăria națională și internațională (în special obiceiuri culinare portugheze, preparate din pește, crustacee, moluște)
3. dezvoltarea competențelor cheie – comunicarea în echipă, comunicarea în limbă străină (engleză, portugheză), abilități de viață;
4. creșterea încrederii în sine prin implicarea activă în activitățile proiectului;
5. facilitarea accesului pe piața muncii în urma dobândirii Certificatului de mobilitate Europass a celor 32 de elevi de la calificarea Tehnician în gastronomie.

Echipa de proiect:

• Dana Găurean – coordonator
• Codruța Drăgan – reprezentant legal
• Roxana Ionițoaia – responsabil selectie, intocmire documente
• Roxana Magda – responsabil OLS
• Elisabeta Zoldhegyi -membru
• Irina Hedeș – rol în diseminarea proiectului
• Alina Șerban/Corina Cosma – responsabil financiar

Partenerii proiectului:

• Consue Portugal – partener intermediar
• Batikano’s – Industria Hoteleira, Lda (Restaurante Batikano’s) – partener gazdă
• Nelson & Chão, Lda. (Restaurante O Quintal) – partener gazdă
• Nelson Pais Pereira & Filhos, Lda. (Restaurante Novo 10) – partener gazdă
• Restaurante Capitao Cook – partener gazdă

Diseminare și valorizare:

1. difuzarea informaţiilor cu privire la participarea la proiectul “Master chef pentru clientul european”, în vederea conştientizării comunitătii locale cu privire la oportunităţile oferite de programul Erasmus+ pentru dezvoltarea învăţământului local
2. diseminarea informaţiilor cu privire la proiect în cadrul unei mese rotunde la care participă toți profesorii școlii și șase elevi evidențiați în timpul stagiilor (premiați) pentru a face cunoscute rezultatele mobilităţii, de a stârni interesul profesorilor pentru implicare în proiecte viitoare
3. Prezentarea Programului Erasmus + elevilor şcolii, la ore de dirigenție, ca exemple de bune practici, în vederea creșterii dorinței de implicare a elevilor în proiecte prin acest program sau alte programe
4. Organizarea în cadrul școlii a unei expoziții de preparate culinare tradiționale românești și specifice bucătăriei portugheze (preparate din pește, crustacee și moluște cu denumirile în limba portugheză);
5. Organizarea unui atelier de lucru cu profesorii de la catedra tehnică pentru transmiterea experienţelor şi cunoştinţelor asimilate în mobilităţi, în vederea dezvoltării competenţelor personalului didactic pe temele vizate de proiect
6. diseminarea informaţiilor in cadrul cercurilor pedagogice/consfatuirilor profesorilor din Judeţul Bistrița-Năsăud şi la întâlnirile organizate cu Inspectoratului Scolar Bistrița-Năsăud
7. afisarea pe situl școlii (respectiv facebook) a activităților derulate pe perioada proiectului cu scopul de a face cunoscute rezultatele mobilității și mediatizării Liceului Tehnologic de Servicii.

Contact 

Adresa

Bulevardul Republicii nr. 41, Bistrița

Camp obligatoriu
Camp obligatoriu Adresa de email incorecta
Camp obligatoriu
Mesajul dumneavoastra a fost trimis cu succes
Imi pare rau, a intervenit o eroare. Te rugam sa ne contactezi telefonic

Liceul Tehnologic de Servicii - Bistriţa

Copyright © 2020. Liceul Tehnologic de Servicii Bistrita